OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

  

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

- Základní ustanovení

- Bezpečnost a ochrana informací

- Prodejna a prodejní doba

- Ceny 

- Objednávání 

- Odstoupení od smlouvy

- Informace o produktech

- Platební podmínky

- Dodací podmínky

- Záruční podmínky

- Závěrečná ustanovení

 

Reklamační řád

 

Několik rad navíc

 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu 

www.nupseso.cz

 

článek 1 - Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou NUPSESO CZ, s.r.o. (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující")

v oblasti prodeje HW a SW.

 

Prodávající: prodávajícím se rozumí firma NUPSESO CZ, s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 25198319, DIČ CZ25198319 (plátce DPH). Firma se zabývá především prodejem SW,HW a poskytováním služeb v oblasti digitalizace.

 

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom,

že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu www.nupseso.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.nupseso.cz, firma NUPSESO CZ,s.r.o., zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.nupseso.cz na e-mailové adrese prodej@nupseso.cz.

 

článek 3 - Prodejna a prodejní doba

Kancelář společnosti se nachází na adrese Evropská 1480/45, Praha 6 (dále jen "prodejna"):

 

její běžná prodejní doba je:

Pondělí – Pátek

9:00 – 16:00

Objednávky internetového obchodu www.nupseso.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní

v týdnu.

 

článek 4 - Ceny

V internetovém obchodě www.nupseso.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

 

článek 5 - Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná

o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

článek 6 - Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně

v prodejně prodávajícího (bylo mu doručeno smluvním přepravcem či Českou poštou, s. p.).

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní

od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Výše uvedená ujednání se nevztahují na SW a jeho licence. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu prodej@nupseso.cz s následujícím textem: "Žádám
 • o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám
 • o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................".
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, případně přiložené baterie atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li ve 14ti denní lhůtě vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou - zákazníkem zvolenou, přepravu a platbu.
 • Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství Vám vystavíme opravný daňový doklad a zašleme jej na e-mailovou adresu z objednávky. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte Váš podpis, datum a místo podpisu, a odešlete oskenovaný na e-mail prodej@nupseso.cz nebo na adresu kanceláře.
 • Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).
 • Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovuzabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.

 

článek 7 - Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.nupseso.cz prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

článek 8 - Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v kanceláři (zboží objednané
 • v internetovém obchodě www.nupseso.cz NELZE platit platební ani kreditní kartou),
 • bezhotovostní platba předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

článek 9 - Dodací podmínky

Osobní odběr na prodejně:

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese prodejny v její běžné prodejní době. Zboží bude rezervováno v prodejně sedm dní. Nedomluví-li

se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem

na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.

V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu prodej@nupseso.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe

s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p.:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den objednávky, případně první následující pracovní den.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty, s. p. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží

a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s. p., s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol

o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti

na e-mailovou adresu prodej@nupseso.cz (přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás). Náš pracovník Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese prodej@nupseso.cz nebo na telefonním čísle +420 224 236 900 (v běžné prodejní době prodejny).

Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu prodej@nupseso.cz.

 

článek 10 - Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

 

článek 11 - Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.nupseso.cz. Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do e-mailové schránky, po doručení zásilky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.

 

 

Reklamační řád internetového obchodu

www.nupseso.cz

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy NUPSESO CZ, s.r.o. (dále jen "prodávající") prostřednictvím internetového obchodu www.nupseso.cz. V případě,

že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese prodej@nupseso.cz, nebo na telefonním čísle

+420 224 236 900 (v prodejní době prodejny).

 

článek 1 - Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku

do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč denně.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne,

kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu prodej@nupseso.cz, nebo na telefonním čísle
 • +420 224 236 900 (v běžné prodejní době prodejny),
 • osobně v prodejně.

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Dovolujeme si kupující upozornit, že dodavatelé nevyřizují reklamace bez kompletního příslušenství, a proto i my musíme dodržet jejich podmínky!

Povinnosti a práva prodávajícího: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,

ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající

s kupujícím nedohodne jinak.

 

článek 2 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, nebo zkrátit na 12 měsíců (objednávky na IČ, DIČ). Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

 článek 3 - Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:

 • správnou funkci HW a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborný zásah, atd...), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota,atd.). 
 • opotřebení věci způsobené jejím, dle §619 Občanského zákoníku,
 • baterie.

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

článek 4 - Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. září 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.nupseso.cz.

 

 

Několik rad navíc:

Vyvarujte se především těchto chyb:

 • servisní technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady, např. "nefunguje, nejde, apod.". Doporučujeme také uvést telefonní číslo pro případné upřesnění závady,
 • nekompletní a nedostatečně zabalené zboží. V případě poškození během přepravy nenese prodejce žádnou odpovědnost a reklamaci takového zboží nepřijme,
 • v případě reklamace zboží je nutno doložit doklad o nákupu (faktura nebo paragon), případně jeho kopii a řádně vyplněný záruční list.
 • zboží, jež má v seznamu autorizovaných servisů uvedeno přímé servisní zastoupení pro ČR, doporučujeme reklamovat přímo tam. Celý proces probíhá výrazně rychleji, neboť nejednáte přes prostředníka. Vzhledem k tomu, že každý z těchto výrobců vybírá svůj autorizovaný servis velmi pečlivě, jsou jejich služby na  úrovni a poskytnou Vám veškerý komfort, který výrobce nabízí.

 

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

 

Váš tým nupseso.cz